Trendy i strategie na nowy rok – sprawdzamy, co się sprawdza

Trendy i strategie na nowy rok – sprawdzamy, co się sprawdza

21 luty 2024

Powoli opadają emocje związane z wejściem w nowy rok i wpadamy w rutynę. To dobry moment na sprawdzenie pulsu HR – tego, co działa w zakresie trendów i strategii.

Środowisko pracy nieustannie ewoluuje, jednak pewne kwestie pozostają niezmienne: zasoby ludzkie i ich potencjał to siła napędowa organizacji. Chociaż czekają nas zmiany, transformacje i przeobrażenia (w końcu zmiana to największy pewnik), w 2024 roku pracownik pozostaje w centrum uwagi – od jego  dobrostanu, doświadczeń i równowagi zależy produktywność jednostki, a w dalszej perspektywie sukces firmy. W tym zakresie jednak 2024 r. przyniesie jakościową zmianę. Do tej pory liderzy i menedżerowie pozostawali poza tym reflektorem, obecnie jednak firmy widzą coraz większe obłożenie i stres liderów i menedżerów*, dlatego prognozuje się wzrost uwagi kierowanej ku zarządzaniu ich rozwojem i samopoczuciem. Wśród tendencji wymienia się również postępującą automatyzację procesów. Przyjrzyjmy się bliżej wspomnianym trendom.

Kompleksowa koncentracja na pracowniku

W tym roku na topie utrzyma się well-being pracowników, który przejawia się w różnych aspektach: troska o zdrowie psychiczne, elastyczny czas i model pracy, personalizacja doświadczeń czy dieta. O samopoczuciu decydują także czynniki, takie jak pozapłacowe formy gratyfikacji oraz podwyżki i jej ekwiwalenty. Dobrostan nie bez powodu uznaje się za benefit XXI wieku, zwłaszcza wobec zmiany pokoleniowej na rynku. 48% respondentów V edycji Raportu Future®** deklaruje, że szukają innego miejsca pracy, jeśli w obecnym nie potrafią cieszyć się życiem.

Ponadto w 2024 roku więcej uwagi będziemy przykładać do samopoczucia liderów, których potrzeby do tej pory były w cieniu wymagań zespołów. Widzimy, że liderzy niejednokrotnie są nadmiernie obciążeni obowiązkami, dlatego troskę o resztę zespołu należy zintegrować z dbaniem o dobrostan kadry kierowniczej.

Pomysł na realizację strategii well-beingowej: dofinansowanie posiłków jako benefit. Istotnym elementem strategii dbania o dobrostan jest zadbanie o dietę pracowników. Karta Pluxee Lunch to jednak coś więcej niż środki na jedzenie. To benefit, który odblokowuje czas pracowników i pozwala im w wolnych chwilach odpoczywać i oddawać się przyjemnościom. Jako taki wpisuje się również w trend work-life fit, a ponadto stanowi oszczędność zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy. Z kartą żywieniową od Pluxee możesz wspierać integrację wewnątrz zespołu, np. poprzez wprowadzenie kultury lunchowania, która dzięki środkom na karcie może stać się nieobciążającym budżetu rytuałem przyjemności w pracy. 💡Praktyczna wskazówka: wraz ze wdrożeniem benefitu opracuj Total Rewards Statement, aby promować świadomość wartości świadczeń wśród beneficjentów.

E jak EE…

Ludzie są bijącym sercem każdej organizacji, więc jeśli nie potrafisz zadbać o pracownika, możesz go stracić. Skupienie na człowieku powinno determinować myślenie o wzmacnianiu kultury organizacji, co może się wyrażać np. poprzez wartościowy feedback, wspieranie rozwoju kompetencji (upskilling i reskilling), transparentną komunikację oraz sense-making (czyli tworzenie miejsca pracy, które daje poczucie sensu) i sprawczość. Jeśli obawiasz się w swojej organizacji zjawisk, takich jak quiet quitting czy great resignation, pamiętaj o docenianiu pracowników, dawaniu im autonomii i okazywaniu realnego wsparcia. Co więcej, personalizacja doświadczeń pracowników to kluczowy składnik prewencji wypalenia, któremu lepiej zapobiegać, niż je leczyć. Employee experience to nie koszt, a inwestycja, która przekłada się na większą retencję, silną markę pracodawcy i mniejszą absencję.

… i elastyczny 2024 rok

Elementem podnoszenia dobrostanu jest również elastyczne podejście do potrzeb pracownika. Work-life balance (zakładający oddzielenie tych dwóch sfer) ustępuje miejsca nurtowi work-life fit, czyli godzenie obowiązków zawodowych z życiem prywatnym. Istotną rolę odgrywają tutaj zdalne i hybrydowe modele, pozwalające na dostosowanie warunków pracy do potrzeb zatrudnionego. Innowacyjne narzędzia w działach HRPracę rekruterów i HR-owców w coraz większym stopniu wspierają nowe technologie, a zwłaszcza sztuczna inteligencja. Postęp technologii pozwala na prowadzenie analiz danych na niespotykaną wcześniej skalę. Gromadzenie danych o pracownikach przyczyni się do optymalnego wykorzystania ich potencjału i lepszego dopasowania ich możliwości do biznesu, co przełoży się na wymierne korzyści dla organizacji. Automatyzację warto stosować w pracy rekrutera, np. do generowania ogłoszeń o pracy, ponadto mechanizmy AI mogą wesprzeć w analizie profili kandydatów. Coraz popularniejsze stają się też wirtualne doświadczenia kandydata, np. VR-owy spacer po biurze. Jednak jak wszystko, nowe technologie są obciążone pewnymi błędami i należy podchodzić do nich rozważnie. 

W telegraficznym skrócie: trendy i strategie z pracownikiem w centrum uwagi

  • Well-being
  • Dofinansowanie posiłków jako benefitEmployee Experience i zaangażowana kultura organizacyjna
  • Dbanie o samopoczucie i rozwój liderów
  • Innowacje
  • Work-life fit

Sprawdź narzędzia realizacji powyższych strategii, o których szerzej piszemy w e-booku „Przyciągnij i zatrzymaj. Strategie płacowe oraz pozapłacowe w praktyce

  • Total Rewards – uświadamianie pracownikom holistycznych korzyści finansowych i pozapłacowych z pracy. Warto zastanowić się nad stworzeniem dokumentu Total Rewards Statement i przynajmniej raz w roku pokazać go pracownikom.
  • People Analytics – gromadzenie informacji o rozwoju i aktywnościach pracowników w systemie i analizowanie ich wpływu na zyski organizacji.
  • Wskaźnik Compa-Ratio – stosunek wynagrodzenia rzeczywistego danej osoby do rynkowego albo przeciętnego wewnętrznego dla jego stanowiska.
  • Badanie potrzeb benefitowych – świadczenia pozapłacowe trzeba wprowadzać zgodnie z zapotrzebowaniem zatrudnionych (można to sprawdzać w ankietach pracowniczych) i strategią organizacji. Po wdrożeniu benefitów również należy sprawdzać poziom satysfakcji z nich i realne korzyści.

Podsumowując, rok 2024 przynosi wiele nowych wyzwań i możliwości dla działań w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi. Środowisko pracy nadal ewoluuje, ale wartością nadrzędną pozostaje człowiek. Dobrostan pracowników, ich doświadczenia i rozwój stają się fundamentem sukcesu organizacji. W podejściu HR warto być elastycznym i gotowym na adaptację nowych trendów i strategii.

* Raport Gartnera,Top 5 HR Trends and Priorities for 2024