Sodexo Benefits and Rewards Services staje się Pluxee

Sodexo Benefits and Rewards Services staje się Pluxee

16 Czerwiec 2023

Komunikat prasowy

pluxee

 

Paryż, 15 czerwca, 2023

Sodexo Benefits and Rewards Services staje się Pluxee – nową marką wspierającą pozytywne doświadczenia pracowników i otwierającą świat nowych możliwości dla pracodawców.

Sodexo Benefits and Rewards Services, wiodący globalny partner w zakresie świadczeń pracowniczych i zaangażowania, przyjmuje nową nazwę i markę Pluxee. Działania te mają na celu:

● Jeszcze lepsze wsparcie firm w obliczu zmieniającego się środowiska pracy oraz oczekiwań pracowników dotyczących wellbeingu i spełnienia,
● Wsparcie strategii rozwoju poprzez tworzenie większej wartości dla wszystkich interesariuszy,
● Przygotowanie gruntu pod wydzielenie firmy i wejście na giełdę (co zostało ogłoszone przez Sodexo 5 kwietnia 2023 r.).

Zdaniem Aurélien Sonet, CEO Pluxee: “Pluxee” to nowa cyfrowa, optymistyczna i innowacyjna marka, która ucieleśnia naszą wizję i nasze silne ambicje na rozwijającym się rynku. Dzięki niej lepiej określimy naszą tożsamość i zbudujemy nowe przewagi. Nowa marka będzie kluczowym wyróżnikiem dla naszych klientów i partnerów oraz przyciągnie do organizacji nowe talenty, zwłaszcza cyfrowe".

Dlaczego nowa marka?

Pluxee, to preferowany partner dla firm w zakresie tworzenia lepszych, cyfrowych doświadczeń pracowników:

● Przyjmując nową tożsamość Sodexo Benefits and Rewards Services zamierza silniej wyróżnić się na niezwykle dynamicznym rynku.
● Pluxee pozwoli swoim klientom promować własną markę pracodawcy, oferując pracownikom innowacyjne i spersonalizowane rozwiązania w obliczu dynamicznych zmian w świecie pracy.
● Pluxee umożliwi każdemu pracownikowi czerpanie przyjemności i cieszenie się tym, co dla niego naprawdę ważne.
● Pluxee, to silny gracz obecny w 31 krajach, który posiada niezbędne narzędzia, aby uchwycić potencjał rosnącego i w dużej mierze niedostatecznie spenetrowanego rynku. Do atutów marki należą: know-how zdobywane od prawie 45 lat, solidne wyniki, wizja i długoterminowe zaangażowanie kluczowego akcjonariusza - rodziny Bellon - oraz zobowiązania CSR, które wzmacniają zaangażowanie pracowników.

Pluxee z misją realizacji ambitnego planu strategicznego

W ramach planu strategicznego na 2025 r. Pluxee zamierza przede wszystkim:

● Zintensyfikować działalność w swoich kluczowych zakresach związanych z benefitami żywieniowymi, w szczególności poprzez wzrost penetracji w sektorze MŚP.
● Rozszerzyć swoją ofertę w zakresie dobrego samopoczucia (wellbeing), prezentów, mobilności lub rozwiązań podnoszących siłę nabywczą i zaangażowanie pracowników.
● Zapewnić klientom oraz ich pracownikom łatwiejszy dostęp do szerokiego zakresu usług za pośrednictwem jednej platformy cyfrowej.

Aby osiągnąć te cele, Pluxee będzie inwestować do 2025 r., 10% rocznych obrotów w nowe technologie.

Pluxee to także nowa marka z niezależną strategią rozwoju:

● Pluxee to nowoczesna, cyfrowa marka, która odzwierciedla wizję, ambicje i pozycjonowanie w związku z wydzieleniem działalności ogłoszonym przez Grupę Sodexo w kwietniu 2023 roku.
● Pluxee będzie miała własny zarząd i dedykowane zasoby do realizacji planu strategicznego.

pluxee

Świat pełen możliwości

Pluxee tworzy wartość dla wszystkich swoich interesariuszy:

● Dla 500 000 klientów, którym oferuje coraz bardziej kompleksowe, atrakcyjne i zróżnicowane rozwiązania oparte na efektywnym i atrakcyjnym ekosystemie cyfrowym.
● Dla 36 milionów konsumentów, dzięki spersonalizowanym usługom oferującym większą swobodę, odpowiedzialne wybory i większą siłę nabywczą. Codziennie z usług Pluxee korzysta 6 milionów osób Brazylii, 6 milionów we Francji i ponad 3,5 miliona w Indiach.
● Dla 1,7 miliona partnerów handlowych, ułatwiając im codzienne życie, pomagając zwiększyć ruch w ich punktach sprzedaży i umożliwiając im lepsze zrozumienie i interakcję z konsumentami przy wykorzystaniu zaawansowanych danych.
● Dla sektora publicznego, wprowadzając innowacje społeczne, celem zaspokojenia nowych potrzeb pracowników i osób samozatrudnionych, zarządzania pomocą społeczną lub kierowania wydatkami w określonym obszarze. W Europie Pluxee zarządza środkami przeznaczonymi na pomocą społeczną o wartości 4 miliardów euro rocznie.
● Dla swoich 5.000 pracowników, wzmacniając ich poczucie przynależności oraz pozytywnego wpływu, jaki mogą mieć na życie milionów osób.

Marka Pluxee, stworzona przy współpracy z agencją Conran Design Group (Havas Group), będzie stopniowo wdrażana w 31 krajach, w których działa, do końca 2023 r., począwszy od Brazylii w sierpniu br.

O Sodexo:

Firma Sodexo, założona w 1966 roku w Marsylii przez Pierre'a Bellona, jest światowym liderem w dziedzinie zrównoważonego żywienia i pozytywnych doświadczeń w każdym momencie życia: nauki, pracy, leczenia i zabawy. Działając w 53 krajach, 422 000 naszych pracowników obsługuje 100 milionów konsumentów każdego dnia. Grupa Sodexo wyróżnia się niezależnością i udziałami rodziny założycielskiej, odpowiedzialnym modelem biznesowym i portfelem działań obejmującym usługi gastronomiczne, usługi zarządzania obiektami i rozwiązania w zakresie benefitów pracowniczych. Ta zróżnicowana oferta spełnia wszystkie wyzwania codziennego życia, mając podwójny cel: poprawę jakości życia naszych pracowników i tych, którym służymy, oraz przyczynianie się do postępu gospodarczego, społecznego i środowiskowego w społecznościach, w których działamy. Dla Sodexo rozwój i zaangażowanie społeczne idą w parze. Naszym celem jest tworzenie lepszej codzienności dla wszystkich, aby budować lepsze życie dla wszystkich. Sodexo jest uwzględnione w indeksach CAC Next 20, CAC 40 ESG, CAC SBT 1.5, FTSE 4 Good i DJSI.

Sodexo kluczowe liczby:

● Skonsolidowane przychody w wys. 21,1 mld EUR w roku fiskalnym 2022;
● 422 000 pracowników (dane z dn.: 31.08.2022);
● #2 prywatny pracodawca z siedzibą we Francji na całym świecie;
● Obecność w 53 krajach;
● 100 milionów konsumentów obsługiwanych każdego dnia;
● 13,3 mld euro kapitalizacji rynkowej (dane na: 04.04.2023 r.).

O Pluxee:

Pluxee jest wiodącym na świecie partnerem w zakresie benefitów pracowniczych i zaangażowania, który otwiera świat nowych możliwości, aby pomóc każdemu cieszyć się tym, co naprawdę dla niego ważne. Dzięki pełnej gamie innowacyjnych i cyfrowych rozwiązań wdrożonych w 31 krajach, Pluxee tworzy znaczące, angażujące i spersonalizowane doświadczenia, które przyczyniają się do dobrego samopoczucia osób w pracy i poza nią. Od posiłków i żywności, przez kulturę, prezenty, po wellness i mobilność - produkty i usługi Pluxee zostały zaprojektowane tak, aby dać ludziom większą wartość. Pluxee wspiera siłę nabywczą i promuje wellbeing u ponad 36 milionów konsumentów. Pluxee towarzyszy 500 000 klientów w rozwijaniu bardziej znaczących relacji z pracownikami i zwiększaniu ich zaangażowania. Pluxee upraszcza życie 1,7 miliona sprzedawców każdego dnia. Wzmocniona historycznymi więzami z Sodexo, Pluxee wraz ze swoimi 5000 pracowników dąży do zwiększenia swojego wpływu jako lider CSR, dając swoim klientom, partnerom i konsumentom środki do dokonywania bardziej zrównoważonych wyborów każdego dnia.

Kontakt:

Sodexo Medias
Relations
Mathieu Scaravetti
+33 6 28 62 21 91
mathieu.scaravetti@sodexo.com

Sodexo Investor
Relations
Virginia Jeanson
+33 1 57 75 80 56
virginia.jeanson@sodexo.com

Pluxee Media
Relations
Caroline Desvaux
+33 6 01 33 29 84
Caroline.desvaux@sodexo.com

More of what really matters || pluxee
 

Dowiedz się więcej na: https://www.pluxeegroup.com/