Wartościowanie pracy – charakterystyka, cele, metody

Wartościowanie pracy – charakterystyka, cele, metody

20 Czerwiec 2022

Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach to złożone zagadnienie, w którym istotną rolę odgrywa usystematyzowany proces wartościowania stanowisk pracy. Przeprowadzenie wartościowania stanowi źródło wielu cennych danych, których odpowiednie przetworzenie przyczynia się do zoptymalizowania działania całej organizacji. Największa poprawa jest dostrzegalna w zakresie racjonalności decyzji podejmowanych w sprawach kadrowych i płacowych.

Wartościowanie pracy – kiedy warto zdecydować się na dokonanie takiego zróżnicowania? Jakimi kryteriami należy się wtedy kierować? Jak krok po kroku przebiega typowy proces wartościowania stanowisk? Z jakich metod trzeba korzystać, aby w pełni poznać potencjał tego rozwiązania? Już teraz sprawdź najważniejsze informacje na ten temat!

Jakie są główne etapy wartościowania pracy?

Wartościowanie pracy, zwane też kwalifikowaniem lub job evaluation, polega na ustaleniu rzeczywistej wartości lub rozmiarów poszczególnych stanowisk i wskazaniu ich miejsca w obrębie konkretnej organizacji. Aby osiągnąć taki efekt, dogłębnie analizuje się, wszechstronnie ocenia i starannie charakteryzuje zakres odpowiedzialności, wymogi kompetencyjne oraz listę zadań wykonywanych w związku z konkretną posadą. Kluczowa jest świadomość, że wartościuje się stanowiska pracy, a nie pracowników, którzy je zajmują.

Wartościowanie stanowisk pracy – co jest jego głównym celem? Proces ten ma prowadzić do sprawiedliwego zaprojektowania systemu wynagrodzeń (otrzymywania równej płacy za pracę o jednakowej wartości) i kontrolowania go, ukształtowania przejrzystej wewnętrznej hierarchii stanowisk, skutecznej rekrutacji, określenia rozsądnego podziału obowiązków oraz efektywnej oceny jakości pracy wykonywanej przez wszystkich członków kadry pracowniczej.

Przebieg procesu wartościowania stanowisk pracy jest następujący: opracowanie opisów stanowisk, przygotowanie zakładu pracy, zebranie materiałów i informacji, ustalenie kryteriów, wybór metody, przeprowadzenie wartościowania, weryfikacja wyników i zatwierdzenie tabeli płac zasadniczych. Kolejne, następujące po sobie etapy wartościowania pracy mogą być prowadzone przez powołany do tego zespół albo wyznaczony podmiot zewnętrzny będący gwarantem obiektywizmu.

Najpopularniejsze metody wartościowania stanowisk pracy – poznaj je!

Wartościowanie pracy może być przeprowadzone wieloma drogami i dokonywane z wykorzystaniem różnych metod. Najczęściej dzieli się je na sumaryczne (całościowe) oraz analityczne. Te pierwsze są prostsze, jednak obarczone błędem, ponieważ bazują na wiedzy, doświadczeniu i intuicji osób dokonujących oceny, często w ich ramach stosuje się porównania. Natomiast techniki wartościowania pracy zaliczane do tej drugiej grupy są bardziej skomplikowane, ale i dokładniejsze (opierają się na ściśle wskazanych kryteriach np. wiedzy i umiejętnościach, odpowiedzialności, wysiłku, czy warunkach środowiska pracy), co bezpośrednio wiąże się z koniecznością poświęcenia im większej ilości czasu.

Jak działa wartościowanie pracy? Podsumowanie

W Twojej firmie nastąpiła dezaktualizacja dotychczasowych regulacji płacowych? A może rozwój organizacji doprowadził do zmian strukturalnych? Zależy Ci na efektywnym wykorzystaniu zasobów ludzkich, którymi dysponujesz? Postaw na profesjonalne wartościowanie stanowisk pracy! To rozwiązanie sprawdzi się zarówno w większych, jak i mniejszych przedsiębiorstwach. Już teraz przekonaj się w praktyce o wszystkich płynących z niego korzyściach.