świadczenia pracownicze czym są i jak je ująć

Świadczenia pracownicze – czym są oraz jak je ująć w księgach rachunkowych?

22 Listopad 2023

Świadczenia pracownicze stanowią narzędzie, które jest z powodzeniem wykorzystywane w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w mniejszych, jak i większych organizacjach działających w różnych branżach. W pewnych przypadkach ich przyznawanie jest obligatoryjne, a więc niezależne od dobrej woli pracodawcy, ponieważ wynika z obowiązujących przepisów prawa. Jednak coraz częściej firmy decydują się dodatkowo inwestować w benefity dla pracowników, których rodzaj powinien być indywidualnie dopasowany do potrzeb przedstawicieli grupy docelowej, względem jakiej są one kierowane.
Co konkretnie uznaje się za świadczenia pracownicze? Które z nich cieszą się największą popularnością wśród zatrudnionych? Jak należy ujmować świadczenia pracownicze w księgach rachunkowych przedsiębiorstwa? Podpowiadamy!

Co to są świadczenia pracownicze?

Mianem świadczeń pracowniczych określa się wszystkie formy świadczeń, które są oferowane w zamian za pracę wykonaną przez pracownika albo z tytułu rozwiązania stosunku pracy. Jeden z podziałów wskazuje na świadczenia obowiązkowe i nieobowiązkowe. W ramach tej pierwszej grupy wymienia się między innymi: zapewnianie odzieży roboczej i obuwia ochronnego, oferowanie ekwiwalentów na pranie, czy konieczność zagwarantowania profilaktycznych posiłków i napojów, natomiast do drugiej grupy zalicza się: ubezpieczenie zdrowotne i opiekę medyczną, dofinansowanie uczestnictwa w zajęciach sportowych lub wydarzeniach kulturalnych oraz bezpłatny udział w kursach i szkoleniach. Nieobowiązkowe świadczenia pracownicze, czyli tak zwane benefity pozapłacowe, niosą za sobą wiele korzyści: wzmacniają motywację, pozytywnie wpływają na produktywność, zwiększają lojalność pracowników, ale też poprawiają wizerunek firmy i wyróżniają ją na tle konkurencji.

Świadczenia pracownicze obejmują również świadczenia krótkoterminowe, które podlegają w całości rozliczeniu przed upływem dwunastu miesięcy od końca rocznego okresu sprawozdawczego, w którym pracownicy wykonywali związaną z nimi pracę (np. wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne, czy płatne urlopy wypoczynkowe i płatne zwolnienia lekarskie). Ponadto funkcjonują świadczenia po okresie zatrudnienia (np. emerytury i ryczałtowe odprawy emerytalne) oraz tak zwane inne długoterminowe świadczenia pracownicze (np. urlopy naukowe, nagrody jubileuszowe, czy renty inwalidzkie) i świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy.
 

Jak ująć świadczenia pracownicze w księgach rachunkowych?

Księga rachunkowa to składająca się z kilku elementów dokumentacja, w ramach której w postaci odpowiednich zapisów księgowych ewidencjonowane są wszelkie zdarzenia gospodarcze. To ważny instrument zarządzania finansami firmy, umożliwiający śledzenie wpływów i wydatków oraz przewidywanie przyszłych kosztów i zysków. Dlatego ten system rejestracji musi zostać utworzony według ustalonych zasad, a więc prowadzony: rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie oraz na bieżąco i chronologicznie.

Jednym z elementów, o które należy zadbać, konstruując księgi rachunkowe przedsiębiorstwa w zgodzie z tymi dyspozycjami, jest również prawidłowe ujmowanie w nich świadczeń pracowniczych. Jak należy to robić, aby dokumentacja była kompletna? Wszystko uzależnione jest od kategorii, do jakiej zostaną one zakwalifikowane. Szukasz więcej informacji dotyczących scharakteryzowanej powyżej kwestii? Zapoznaj się z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 19 (MSR 19), którego głównym celem jest uregulowanie rachunkowości świadczeń pracowniczych oraz ujawniania informacji na ich temat.