Różnorodność kulturowa – sprawdź, co chcą wiedzieć Twoi pracownicy

Różnorodność kulturowa – sprawdź, co chcą wiedzieć Twoi pracownicy

14 Grudzień 2022

Na rodzimym rynku pracy obserwujemy napływ specjalistów z zagranicy – uchodźców z Ukrainy, ale także emigrantów zarobkowych innych narodowości. Coraz częściej pracujemy też w wielokulturowych, rozproszonych zespołach. Czy jesteśmy otwarci na pracę w niejednorodnych organizacjach? Wyniki raportu Pluxee (wcześniej Sodexo) „Bez maski. Pracownik tu i teraz” nie pozostawiają wątpliwości – swój pozytywny stosunek do różnorodności w miejscu pracy deklaruje aż 83% badanych. Jak będąc pracodawcą, liderem, zadbać o to, by każdy z członków zespołu, niezależnie od pochodzenia, czuł się równie dostrzegany i istotny?

Różnorodność to szansa…

Właśnie w ten sposób niejednorodność organizacji postrzega ponad 80% uczestników badania zrealizowanego dla Pluxee (wcześniej Sodexo). Co więcej, kwestie dotyczące równości i różnorodności mają coraz większe znaczenie dla pracowników, w szczególności reprezentantów młodszych pokoleń – Millenialsów i Zoomerów. 76% uczestników badania „People at Work 2022: A Global Workforce View” zadeklarowało, że rozważyłoby zmianę miejsca zatrudnienia, gdyby w  ich firmie zabrakło polityki w zakresie DEI (z ang. diversity, equity and inclusion) lub istniałaby różnica płacowa, wynikająca z dyskryminacji płciowej. Ten pozytywny trend widoczny jest w coraz większej liczbie przedsiębiorstw. Niemal połowa pracowników wskazuje, że pracodawcy uwzględniają aspekty niejednorodności i inkluzywności częściej niż jeszcze trzy lata temu. Świat idzie do przodu, a przestrzeń na różnorodność staje się nieodłącznym elementem kultury organizacji.

…ale i wyzwanie

Właściciele przedsiębiorstw, liderzy zespołów i działy HR są postrzegani przez większość zatrudnionych jako siła napędowa polityki inkluzywności w firmach. Mimo to 1/3 ankietowanych badania „People at Work” wskazuje, że odpowiedzialność w tym aspekcie spada na samych pracowników, a 15% twierdzi, że działania za rzecz różnorodności w zespole nie są w ogóle prowadzone. Tymczasem, jak dowodzi raport Pluxee (wcześniej Sodexo), 67% pracowników uważa, że to właśnie pracodawca powinien edukować osoby, zatrudnione w firmie na temat równości i równouprawnienia. Niestety nie wszyscy wiedzą, po jakie narzędzia sięgnąć, by budować bezpieczne i wspierające środowisko w miejscu pracy. Skutkuje to niekiedy powstawaniem konfliktów wynikających ze stereotypowego postrzegania odmienności. Nieporozumienia rodzą się też w wyniku niespójnej i chaotycznej – np. pod względem językowym czy kulturowym – komunikacji. Jak sobie z tym radzić?

Klucz do wzajemnego zrozumienia – otwarta komunikacja

Przede wszystkim warto pamiętać, że o sile zespołu nie decyduje to, co jego członków dzieli, ale co ich łączy. Obierając to za punkt wyjścia oraz stawiając na budowanie i podtrzymywanie relacji, powinniśmy stworzyć zrozumiałą dla każdego i  transparentną  komunikację wewnątrz organizacji. By zlikwidować bariery, niezbędne  jest zadbanie o bezpieczną przestrzeń na wzajemne poznawanie się, wymianę doświadczeń i dzielenie wiedzą.

Monika Chutnik, właścicielka firmy ETTA, pomaga liderom zarządzać międzynarodowymi zespołami. W Q&A „Co zaskakuje Ukraińców w Polsce?” podpowiada, by komunikować się w sposób otwarty – doprecyzowywać oczekiwania, cele i zakres obowiązków, nie pozostawiać w sferze domysłów kwestii dotyczących kultury pracy i organizacji, ale także aspektów formalnych, związanych np. z podatkami czy Kodeksem Pracy. W zależności od tego, skąd pochodzi nowy pracownik, może mieć za sobą różne doświadczenia i kwestie, które my uznawaliśmy za oczywiste, u niego często budzą sporo wątpliwości. Właśnie dlatego nie powinniśmy zatrzymywać się jedynie na udzielaniu odpowiedzi, ale także zadawać pytania. Próbujmy dowiadywać się, jak dana osoba odnajduje się w nowym otoczeniu, jak odbiera nasz kraj, być może ma jakieś obawy.  Monika Chutnik słusznie zauważa, że pracownik z Ukrainy, który przyjeżdża do Polski, patrzy na swoje doświadczenie szerzej, nie tylko pod kątem miejsca pracy.

Edukuj, by burzyć bariery

Na przeszkodzie integracji w różnorodnym zespole staje niekiedy lęk przed nieznanym. Budowanie dystansu często nie wynika z negatywnych odczuć wobec nowego członka zespołu, ale z obawy przed uchybieniem, postąpieniem wbrew obcemu nam kodowi kulturowemu. Z tego powodu niezwykle istotna jest rozmowa na temat danego kraju i zwyczajów w nim panujących. Być może, dzięki wzajemnej wymianie doświadczeń, dostrzeżemy nowe szanse oraz korzyści dla naszego zespołu. W tym celu dobrze jest skorzystać ze wsparcia zewnętrznego i zorganizować warsztaty prowadzone przez specjalistów lub sięgnąć po pomoc pracowników znających język i kulturę nowego pracownika. Nie zapominajmy przy tym o ciągłym  inwestowaniu w rozwój liderów i ich kompetencji w zakresie zarządzania różnorodnymi zespołami. Patrząc na tendencje na rynku pracy, możemy mieć pewność, że umiejętne budowanie kultury organizacyjnej w oparciu o równość i inkluzywność będzie coraz wyżej cenioną kwestią przez pracowników, determinującą wybór miejsca pracy. Pamiętajmy, że podróże kształcą – także te w głąb siebie. Warto skonfrontować się z własnym sposobem postrzegania świata i otworzyć się na inne spojrzenie. To nie tylko przysłuży się budowaniu bezpiecznego i otwartego dla każdego środowiska pracy, ale także przyniesie za sobą korzyści dla nas samych.