premia dla pracowników

Premia dla pracowników – jej rodzaje i zasady przydzielania

22 Listopad 2023

Jak skutecznie nagradzać, wyróżniać, motywować oraz doceniać członków zespołu? Obecnie na rynku istnieje wiele metod. Rosnącą popularnością cieszą się benefity niematerialne (np. elastyczny czas pracy, czy udział w programach rozwoju zawodowego), jednak pracodawcy wciąż chętnie sięgają do tych bardziej tradycyjnych rozwiązań, takich jak premie dla pracowników.

Premia – co to jest?

Premie dla pracowników są składnikiem wynagrodzenia stanowiącym dodatek do pensji zasadniczej. W zależności od wewnętrznych regulacji mogą być wypłacane jednorazowo lub regularnie (na przykład kwartalnie, czy też raz w roku). Podstawę do otrzymania premii dla pracowników stanowi spełnienie wprowadzonych w danej organizacji warunków premiowania. Najczęściej przyznaje się je wyznaczonym członkom zespołu w zależności od wykazywania inicjatywy, zaangażowania, osiąganych wyników, efektywności pracy, wypełnienia określonych celów, szczególnych osiągnięć, czy sukcesów związanych z samodoskonaleniem zawodowym. Ponadto premie dla pracowników mogą być znakomitą  formą podziękowania za długoletnią współpracę oraz lojalność wobec firmy.

Rodzaje premii dla pracowników 

Premie dla pracowników można podzielić według kilku kategorii. Pierwszą z nich jest sposób przyznawania – tutaj wyróżnia się premie regulaminowe, których kryteria przyznawania są zawarte w umowie o pracę lub w regulaminie firmy oraz premie uznaniowe, o których wręczeniu decyduje pracodawca. Kolejną kategorią, pozwalającą rozróżnić rodzaje premii, jest cel, jaki im przyświeca. W tym przypadku wymienia się premie motywacyjne oraz premie zadaniowe. Motywacyjne premie dla pracowników mają zwiększyć zaangażowanie oraz zachęcić do osiągania lepszych wyników, natomiast premie zadaniowe są wyrazem uznania za terminową i zgodną z oczekiwaniami realizację projektów. Natomiast rodzaje premii ze względu na odbiorców to te indywidualne oraz zespołowe. Ponadto można mówić o premiach prowizyjnych, wynikowych albo udziałowych, a więc wynikających z przyjętego sposobu ich wyliczania.

Jak obliczyć premię dla pracownika? Zasady przydzielania

Każdy zakład pracy posiada własną politykę przyznawania premii dla pracowników. Premia regulaminowa jest najczęściej ujmowana kwotowo lub podawana jako określona wartość procentowa. Z kolei wysokość premii uznaniowej, jak również częstotliwość jej przekazywania, w całości zależy od woli pracodawcy. Warto znaleźć w tym wszystkim złoty środek i sprawiedliwie oraz bez faworyzowania rozdzielać premie dla pracowników tak, aby były proporcjonalne do wysiłku, poświęcenia, czy wyników. Tylko wtedy zadziałają motywująco. 

Systemy premiowania pracowników – podsumowanie

Premie dla pracowników generują obustronne korzyści – zachęcają do osiągania jeszcze lepszych rezultatów, wzmacniają relacje między zatrudnionym a pracodawcą, poprawiają morale zespołu, stanowią dodatkową zachętę dla pracowników do pozostania na stanowisku, jak również przyczyniają się do kształtowania pozytywnej atmosfery w miejscu pracy.