Blog HRonAir

Praktyczne wskazówki na temat ZFŚS: zakładanie funduszu i efektywne zarządzanie środkami

8 Lipiec 2024

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) to narzędzie, które może przynieść wiele korzyści zarówno pracownikom, jak i pracodawcom. Ale jak właściwie założyć taki fundusz? Które firmy powinny to zrobić, jakie obowiązki się z tym wiążą i jakie dokumenty są niezbędne? Co można finansować ze środków ZFŚS, a czego nie wolno? Odpowiedzi na te i inne pytania przynosi webinar HR on Air, prowadzony przez Jakuba Sito, którego gośćmi były Izabella Woźnicka, adwokat i wspólnik kancelarii WP Law, oraz Aleksandra Paciorkiewicz, doradca podatkowy WP Law.

Zakładanie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS)

Jednym z głównych tematów poruszanych podczas webinaru było pytanie o to, jak założyć Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Izabella Woźnicka wyjaśniła, że ZFŚS to narzędzie, które mogą wykorzystywać zarówno firmy państwowe, jak i prywatne, i daje konkretne korzyści dla pracodawców i zatrudnionych. Woźnicka podkreśliła, że obowiązek założenia ZFŚS spoczywa przede wszystkim na  dużych pracodawcach (zatrudniających co najmniej 50 pracowników). Z kolei jednostki budżetowe, zatrudniające od 20 do 50 pracowników, mogą to zrobić na wniosek związków zawodowych. ZFŚS jest tworzony przez pracodawcę, a środki są gromadzone na odrębnym koncie bankowym. Fundusz jest przeznaczony dla pracowników, emerytów oraz rencistów. Aleksandra Paciorkiewicz dodała, że obowiązuje kryterium socjalne, co oznacza, że środki są przyznawane w zależności od statusu materialnego danej osoby.

Regulamin ZFŚS

Pracodawca decydujący się na założenie ZFŚS musi stworzyć regulamin, który dokładnie określi, komu przysługują świadczenia, na jakich warunkach oraz w jakiej wysokości. Ważne jest również powołanie komisji socjalnej, która będzie oceniała wpływające wnioski. 

Regulamin musi przeciwdziałać dyskryminacji pracowników, co oznacza, że osoby zarabiające więcej– najczęściej kadra kierownicza – mogą zostać pozbawione prawa do niektórych świadczeń

– zaznaczyła Woźnicka.

Finansowanie ze środków ZFŚS

Kolejnym istotnym aspektem omówionym podczas webinaru były cele, które wolno finansować ze środków ZFŚS. Ustawa jasno określa, na jakie rodzaje działalności można przeznaczyć środki z funduszu. Przede wszystkim są to być różne formy wypoczynku dla pracowników i ich najbliższych, takie jak wczasy pod gruszą, pobyty w sanatoriach czy turnusy rehabilitacyjne. Środki można także przeznaczyć na doposażenie miejsc pracy, organizację imprez integracyjnych, działalność kulturalno-oświatową i sportowo-rekreacyjną. „Katalog możliwości jest dosyć szeroki. Pracodawcy mogą finansować z funduszu bilety do teatru, kina, doposażenie kuchni pracowniczych czy nawet zakup książek do biblioteki firmowej” – powiedziała Paciorkiewicz.Jednakże nie wszystkie wydatki są dozwolone. Istnieją regulacje podatkowe, które określają, czego nie można finansować ze środków ZFŚS. Na przykład, dofinansowanie prywatnych zabiegów medycznych, które nie są związane z rehabilitacją, może budzić wątpliwości prawne i podatkowe. Ważne jest, aby każda decyzja o wydatkowaniu środków była zgodna z regulaminem funduszu i ustawą.

Korzyści dla pracowników i pracodawców

  • Dla pracowników: m.in. dofinansowanie do wypoczynku i rehabilitacji, doposażenie miejsc pracy oraz organizację imprez. Środki te można także przeznaczyć na wsparcie w trudnych sytuacjach życiowych.
  • Dla pracodawców: ZFŚS to korzyść finansowa, ponieważ wpłaty na ZFŚS można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Dodatkowo, dobrze zarządzany fundusz socjalny przyczynia się do tworzenia pozytywnego wizerunku firmy lub jego poprawy. W dzisiejszych czasach, kiedy employer branding i podejście do pracowników mają coraz większe znaczenie, dobrze zarządzany fundusz socjalny to jednym z elementów budujących reputację pracodawcy. ZFŚS może stać się narzędziem do przyciągania nowych talentów oraz zwiększenia lojalności obecnych pracowników

👉Podusumowanie
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to forma wsparcia finansowego, które przynosi istotne korzyści zarówno pracownikom, jak i pracodawcom. Pracodawcy powinni więc świadomie podchodzić do tematu ZFŚS i dbać o właściwe zarządzanie środkami oraz transparentność w przyznawaniu świadczeń. Dobrze zorganizowany fundusz może poprawić wizerunek firmy, zwiększyć podnieść zaangażowanie i poziom zadowolenia pracowników oraz wspierać ich w trudnych sytuacjach życiowych.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, zajrzyj do naszego webinaru, który już jest dostępny na YouTube: