ebook 2 blog

Pokolenia na rynku pracy – czego oczekują od pracodawcy najmłodsi pracownicy?

1 Grudzień 2023

Oczekiwania pracowników wobec pracodawcy oraz oferowanych benefitów ewoluują wraz z przemianami społecznymi i gospodarczymi. Różnice pokoleniowe odgrywają kluczową rolę w definiowaniu tych oczekiwań, a te z kolei wpływają na sposób funkcjonowania firm. Warto zastanowić się nad tym, jakie są główne tendencje i jakie wyzwania stoją przed pracodawcami w związku z różnicami pokoleniowymi.

Młodzi-roszczeniowi – ale czy na pewno?

Jednym z często poruszanych tematów jest kwestia roszczeniowości młodszych pracowników, zwanych potocznie Zetkami. Michał Płaczkiewicz – Dyrektor Działu HR i Komunikacji Korporacyjnej w UNUM, który wypowiada się w naszym raporcie „Pod presją. Oczekiwania pracowników w obliczu inflacji i ryzyka recesji” – zauważa, że pokolenie Z, które obecnie wkracza na rynek pracy, jest nastawione na dynamiczny rozwój i awans. Zetki są gotowe do szybkiej zmiany miejsca pracy, jeśli nie dostrzegą u obecnego pracodawcy perspektyw rozwoju. To zjawisko wynika nie tylko z obecnej sytuacji ekonomicznej, ale także ze zmian społecznych i kulturowych.

Dziś młodsze pokolenia łączą pracę z życiem prywatnym w bardziej elastyczny sposób. Choć młodzi pracownicy są ambitni i zdeterminowani, to praca staje się dla nich narzędziem do osiągania własnych celów i realizacji marzeń. Pracują, by żyć, a nie żyją, by pracować. Oczekują, że praca umożliwi im komfortowe życie, zapewni bezpieczeństwo finansowe i da możliwość realizowania celów pozazawodowych, takich jak podróże czy rozwijanie swoich pasji.

Piotr Cwalina, ekspert w obszarze Compensation & Benefits, podkreśla w naszym e-booku „Przyciągnij i zatrzymaj pracowników! Strategie płacowe i pozapłacowe w praktyce”, że młodzi pracownicy chętnie włączają się we współtworzenie oferty świadczeń. To daje im poczucie wpływu na swoje warunki pracy i motywuje do większego zaangażowania. Dla pracodawcy oznacza to gwarancję, że benefity wskazane przez pracowników rzeczywiście będą odpowiadać na ich oczekiwania. Mamy więc do czynienia z sytuacją win-win.

Zetki w uniwersum benefitów

Dla młodszych pracowników równowaga między pracą a życiem prywatnym pozostaje kluczowa. Zależy im na elastyczności w organizacji czasu pracy oraz na korzyściach, które pozwolą im czerpać radość z życia poza miejscem pracy. Benefity, takie jak dofinansowanie posiłków, dają im możliwość dbania o zdrowie i portfel, co pozostaje w zgodzie z ich podejściem do życia – które ma być przyjemne i pełne, również – a może przede wszystkim – tu i teraz.

Oczekiwania pracowników, zarówno młodszych, jak i starszych pokoleń, są istotnym elementem strategii HR każdej firmy. Jednak warto zauważyć, że młodsi pracownicy często wyróżniają się w swoich wyborach benefitów. Skupiają się na korzyściach, które przynoszą natychmiastową gratyfikację i poprawiają jakość ich codzienności. Cenią sobie przyjemność i zabawę i stawiają je na równi z innymi oczekiwaniami wobec miejsca pracy.

Według naszego tegorocznego badania pracownicy w wieku 16-34 lat wśród najbardziej pożądanych benefitów wskazywali: karty przedpłacone, dofinansowanie wypoczynku, dofinansowanie dojazdu do pracy oraz dofinansowanie posiłków. Tymczasem respondenci reprezentujący starsze pokolenia częściej niż dwa ostatnie benefity wskazywali pakiety medyczne i ubezpieczenie na życie.

Ta potrzeba natychmiastowej gratyfikacji wynika często z szybkiego tempa dominującego w dzisiejszym świecie. Młodsze pokolenia, wychowane w erze technologii i błyskawicznych zmian, są przyzwyczajone do tego, że rzeczy dzieją się szybko, a oczekiwania chcą zaspokoić natychmiast.

Pracodawcy, którzy rozumieją tę potrzebę, mogą przyciągnąć i zatrzymać młodszych pracowników, oferując im benefity dostosowane do ich stylu życia i oczekiwań. Jednak równie istotne jest to, aby zachować równowagę i uwzględnić potrzeby pracowników z różnych grup wiekowych, tworząc kompleksową ofertę świadczeń. Tylko wtedy firma będzie w stanie zbudować zrównoważony zespół pracowników o różnych doświadczeniach i perspektywach.

Bo praca musi mieć sens!

Joanna Gospodarczyk – HR Managerka i HR Biznes Partnerka z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem we wspieraniu dużych organizacji, autorka bloga Mama z HR i e-booka „Mama wraca do pracy” oraz ekspertka naszego raportu „Pod presją. Oczekiwania pracowników w obliczu inflacji i ryzyka recesji” – dzieli się cennym spostrzeżeniem dotyczących oczekiwań młodszych pokoleń na rynku pracy:

„Szczególnie najmłodsze pokolenia są wyczulone na kwestie związane z autentycznością. Osobom wchodzącym na rynek pracy zależy też na uzyskaniu wsparcia w obszarze zdrowia mentalnego. Chcą, by pracodawca zapewniał przestrzeń do tego, by zadbać o swoją kondycję psychiczną, mieć poczucie sensu wykonywanej pracy, jasno określone zasady komunikacji i perspektywy na przyszłość”.

Oczekiwania różnych pokoleń pracowników wobec pracodawcy i benefitów ewoluują wraz z przemianami społecznymi i gospodarczymi. Różnice pokoleniowe stanowią wyzwanie, ale także szansę dla firm. Pracodawcy, którzy są otwarci na zmiany i dostosowują się do potrzeb różnych grup pracowników, mogą budować silne i zróżnicowane zespoły, co przekłada się na sukces organizacji w długim okresie.

Warto zrozumieć, że rosnąca różnorodność pokoleń na rynku pracy wymaga elastyczności i gotowości do zmian ze strony pracodawców. Tylko wtedy firmy będą w stanie przyciągać i zatrzymywać najlepszych pracowników, niezależnie od ich wieku czy doświadczenia zawodowego. Dlatego też, aby odnieść sukces w konkurencyjnym otoczeniu, przedsiębiorstwa powinny uwzględniać różnice pokoleniowe i tworzyć strategie personalne, które spełnią oczekiwania reprezentantów w każdym wieku.