motywacja pozafinansowa co zamiast pieniędzy

Motywacja pozafinansowa – co zamiast pieniędzy?

22 Listopad 2023

Skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi, uwzględniające wdrożenie strategii motywowania, to kluczowy element sukcesu każdej organizacji. Jednak zdarza się, że pracodawcy, przyzwyczajeni do stosowania standardowych rozwiązań, skupiają się wyłącznie na oferowaniu podwyżki, czy premii, ignorując potencjał drzemiący w narzędziach motywacji pozafinansowej. A praktyka pokazuje, że to właśnie środki niematerialne są dużo bardziej atrakcyjne zarówno z perspektywy kandydatów, jak i stałych pracowników.
Czym jest motywacja pozafinansowa? Co, zamiast pieniędzy może pozytywnie wpłynąć na zaangażowanie pracowników? Przekonaj się! Zrozumienie i odpowiednie wykorzystanie narzędzi motywacji pozafinansowej daje szansę organizacji na przekształcenie się w miejsce, pozwalającej na realizację pasji pracowników, osiąganie wytyczonych celów zawodowych oraz nieustanne dążenie do rozwoju kariery.

Co to jest motywacja pozafinansowa?

Motywacja pozafinansowa odnosi się do czynników oddziaływania, które pobudzają oraz inspirują pracowników, niezależnie od wynagrodzenia, jakie otrzymują. Tego rodzaju metoda motywowania uświadamia, zarówno członkom zespołu, jak i pracodawcy, że nie w każdych okolicznościach pieniądze odgrywają główną rolę. Oczywiście są ważne, ale dzięki odpowiedniemu wdrażaniu sposobów motywacji pozafinansowej, bardzo często na pierwszy plan wychodzą: samorealizacja pracownika, czynienie postępów w karierze, poczucie misji, spełnienie, satysfakcja, czy stawianie czoła wyzwaniom, a materialne nagrody nie odgrywają już tak istotnej roli.

Jak motywować pracowników do pracy bez pieniędzy?

Motywacja do pracy może konsekwentnie wzrastać, dzięki rozmaitym instrumentom niematerialnym. Lista bodźców o takim charakterze jest naprawdę długa. Motywacja pozafinansowa – co zamiast pieniędzy?

 • okazywanie uznania poprzez pochwały, udzielane indywidualnie lub na forum zespołu,
 • gwarancja decyzyjności – angażowanie pracowników w zarządzanie firmą,
 • regularne przekazywanie informacji zwrotnej o postępach w pracy,
 • tworzenie środowiska pracy sprzyjającego rozwojowi zawodowemu,
 • oferowanie realnej możliwości awansu i wspinania się po szczeblach kariery,
 • elastyczny czas pracy,
 • wyznaczanie ambitnych, lecz możliwych do realizacji celów,
 • autonomia i odpowiedzialność,
 • zgrany zespół i przyjacielska atmosfera w miejscu pracy,
 • dziękowanie za codzienne zaangażowanie i kreatywność w realizacji powierzonych zadań,
 • systematyczne organizowanie badań satysfakcji pracowników,
 • świadczenia dodatkowe i programy kafeteryjne,
 • wspieranie w zachowywaniu równowagi między życiem prywatnym a zawodowym.

Motywacja pozafinansowa – czy to się opłaca?

Gratyfikacje niematerialne generują korzyści dostrzegane na kilku poziomach funkcjonowania organizacji. Wartość dodana tych bodźców przejawia się chociażby poprzez: 

 • wyższą wydajność zespołu,
 • zatrzymanie najbardziej utalentowanych pracowników,
 • przyciągnięcie uwagi wysoko wykwalifikowanych kandydatów do pracy,
 • poprawę relacji między współpracownikami,
 • wzmocnienie lojalności i poczucia przynależności u zatrudnionych,
 • lepszą komunikację, 
 • kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy i wyróżnianie jej na tle konkurencji. 

Najprawdopodobniej motywatory pozafinansowe nigdy nie zastąpią narzędzi niematerialnych, ale będą stanowiły dla nich świetne dopełnienie, ciesząc się rosnącą popularnością, zarówno wśród pracowników, jak i pracodawców.

 

Jakie instrumenty wynagradzania pozapłacowego są stosowane w firmach? Podsumowanie

Motywowanie pozafinansowe sprawdza się w praktyce i odgrywa istotną rolę w budowaniu trwałych i zaangażowanych zespołów w organizacji. Motywatory niematerialne mogą odnosić się do wielu sfer życia zawodowego i prywatnego pracowników, pozytywnie wpływając na ich wellbeing oraz zaspokajając najróżniejsze potrzeby. Chcąc wzmocnić zaangażowanie zatrudnionych, pracodawcy powinni stawiać na taki rodzaj benefitów, który odpowie na oczekiwania i potrzeby zespołu. Najlepszym wyjściem wydaje się zatem podejście, zgodnie z którym motywacja pozafinansowa idzie w parze z zastosowaniem motywatorów finansowych i jest swego rodzaju uzupełnieniem takiego sposobu motywowania. Zwiększa się wtedy prawdopodobieństwo, że wybrane czynniki motywujące wywołają pożądany rezultat.