bony podarunkowe jak je rozliczać

Bony podarunkowe – jak je rozliczyć?

22 Listopad 2023

W relacjach formalnych, kontaktach na płaszczyźnie służbowej coraz częściej spotykamy się z bonusami w postaci bonów podarunkowych. Przekazywanie ich drugiej osobie może wynikać z różnych pobudek. Niekiedy bony o określonej wartości są nagrodą dla uczestników programów lojalnościowych, w innym przypadku stanowią formę okazywania wdzięczności partnerom biznesowym za pomyślnie układającą się współpracę. Jednak najczęściej pracodawcy wręczają bony podarunkowe jako okolicznościowy prezent – na przykład wielkanocny lub bożonarodzeniowy, czy też związany z jakimś ważnym wydarzeniem, jakie ma miejsce w życiu zawodowym, ale również prywatnym zatrudnionego. Wtedy pełnią one rolę benefitów, będących podstawą wdrożonej w organizacji strategii motywowania, wpływającej na wzrost zaangażowania w realizację powierzonych zadań, mobilizującej do zwiększonego wysiłku oraz wzmacniającej lojalność i przywiązanie do miejsca pracy.
W czym tkwi fenomen takich upominków dla członków zespołu? Kiedy pracodawca powinien zdecydować się na tego typu inwestycję? Czy w praktyce znaczenie ma fakt, że źródłem finansowania bonów są środki obrotowe firmy albo pieniądze pochodzące z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych? Bony podarunkowe – jak rozliczyć, aby postępować zgodnie z przepisami obowiązującego prawa? Zapoznaj się z zamieszczonymi poniżej informacjami, żeby znaleźć odpowiedzi na wskazane wcześniej pytania!

Bony podarunkowe – z czego wynika ich popularność?

Bony podarunkowe są doskonałą alternatywą dla prezentów w formie gotówki. Osoba, która otrzyma taki środek płatniczy, jest uprawniona do zakupu towarów lub opłacenia skorzystania z usług. Istnieje możliwość, aby uczynić to w konkretnie oznaczonym lub jednym ze wskazanych punktów akceptujących (internetowych lub stacjonarnych). Dodatkowe ograniczenie stanowi kwota, na jaką opiewa bon podarunkowy oraz termin ważności, w którym należy go zrealizować.

Dlaczego bony podarunkowe cieszą się obecnie tak dużą popularnością? Na ich korzyść przemawia wiele charakteryzujących je atutów. Jedno jest pewne – bez dwóch zdań można stwierdzić, że jest to prezent skrojony na miarę XXI wieku, gdzie liczy się elastyczność, personalizacja i namacalna korzyść odczuwalna przez osobę, która otrzyma tego typu bonus. Uniwersalne bony podarunkowe dla pracowników są często wykorzystywane jako zamiennik tradycyjnych prezentów, gdy nie wiadomo dokładnie, co ktoś chciałaby otrzymać lub kiedy chce się dać możliwość samodzielnego wyboru spośród różnych opcji. Taka swoboda w decydowaniu o sposobie oraz momencie realizacji bonów podarunkowych jest pozytywnie postrzegana przez osoby nimi obdarowane, ponieważ każdy może wtedy zaopatrzyć się w dokładnie to, czego w danej chwili potrzebuje lub coś, co chce kupić dla kogoś bliskiego. Taki prezent jest zatem wsparciem dla domowego budżetu, a to jest doceniane przede wszystkim w okresie wielkanocnym, czy bożonarodzeniowym, kiedy to pojawiają się większe wydatki.


Finansowanie bonów podarunkowych dla pracowników

Jeśli pracodawca uzna, że chce czerpać ze wszystkich scharakteryzowanych powyżej korzyści, a więc zdecyduje się zainwestować w bony podarunkowe dla pracowników, musi wybrać sposób ich finansowania. Standardowo ma możliwość skorzystania z dwóch odrębnych źródeł. Pierwsze z nich to środki obrotowe firmy, czyli bieżące zasoby (składniki) majątkowe zwane również aktywami, przeznaczone na prowadzenie działalności gospodarczej. Drugą opcją jest finansowanie okolicznościowych prezentów w postaci bonów podarunkowych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, którego utworzenie niekiedy jest obligatoryjne, a czasem nieobowiązkowe (jest to uzależnione przede wszystkim od liczby zatrudnionych pracowników). Opisane rozróżnienie ma znaczenie w praktyce. Dlaczego tak jest? Wszystko przez to, że wskazana kwestia, a więc wybór źródła finansowania, przekłada się na sposób opodatkowania bonów. Warto mieć ten aspekt na uwadze, zadając sobie pytanie: bony podarunkowe – jak rozliczyć?

 

Bony podarunkowe a podatek – co warto wiedzieć

Punktem wyjścia niech będzie przeanalizowanie sytuacji, w której bony podarunkowe są zakupione z bieżących środków obrotowych firmy. Znaczenie ma tutaj także czas wręczenia takich upominków, ponieważ to właśnie w miesiącu przekazania bonów po stronie pracowników powstaje przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Pracodawca, który właśnie z tego źródła sfinansuje ten zakup, jest zobligowany do doliczenia ich do wynagrodzenia i opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ponadto ma obowiązek oskładkować je składkami ZUS, analogicznie jak wynagrodzenie ze stosunku pracy.
Trzeba tu skupić się na art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, zgodnie z którym:

„Za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych”.

 

Kiedy nie ma obowiązku przekazania zaliczki na podatek dochodowy?

A co, jeśli nastąpi nabycie bonów podarunkowych ze środków zgromadzonych w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS)? W tym przypadku znaczenie ma wartość prezentu, zatem należy skupić się na regulacjach zawartych w ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, a dokładniej art. 21 ust. 1 pkt 67 tego aktu prawnego, zgodnie z którym: 

„wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowych kwoty 1000 zł; rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi”.

 

Bony i karty podarunkowe a koszty firmy

Poprawne wyjaśnienie wskazanej zależności jest możliwe po ustaleniu źródła finansowania bonów podarunkowych dla pracowników. Do rozważenia są dwie sytuacje. W pierwszym przypadku, gdy zakup świadczeń pozapłacowych nastąpił ze środków zgromadzonych w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, profity te nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodu firmy. Druga możliwość zakłada, że bony podarunkowe zostaną zakupione ze środków bieżących firmy. I tutaj sprawa wygląda zupełnie inaczej, jeśli konkretny wydatek będzie mógł być uznany za tak zwany koszt firmowy (każdy przypadek należy więc starannie przeanalizować). Kryteria, jakie musi spełnić, aby tak się stało to przede wszystkim: przeznaczenie wyłącznie na cele prowadzonej działalności gospodarczej (ma być związany z działalnością gospodarczą i pracownikami zatrudnionymi w danym przedsiębiorstwie); wydatkowanie celem osiągnięcia teraźniejszych, bądź przyszłych przychodów z prowadzonej działalności gospodarczej; finansowanie celem zabezpieczenia teraźniejszych i przyszłych źródeł przychodów. Ponadto konkretny wydatek nie może zawierać się w katalogu kosztów wyłączonych z kosztów firmowych (niestanowiących kosztów uzyskania przychodu), który znajduje się w art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Bony podarunkowe – trafiony pomysł na prezent dla każdego pracownika! Podsumowanie

Szukasz uniwersalnego prezentu dla swoich pracowników? Chcesz znaleźć upominek, który w 100% wpisze się w ich gust, bez względu na płeć, wiek, styl życia, sytuację rodzinną, dotychczasowe przyzwyczajenia, pasje i zainteresowania, zajmowane stanowisko, czy branżę, w jakiej się działa? Zaprezentowane oczekiwania spełnią bony podarunkowe, których liczne zalety, bezpośrednio zachęcające do ich zakupu, zostały zaprezentowane powyżej. To wartościowy i praktyczny prezent, który zawsze zostanie ciepło przyjęty przez obdarowaną nim osobę.

Bony podarunkowe – jak rozliczyć? Decydując się jako pracodawca na tego rodzaju inwestycję, pamiętaj również o przywołanej kwestii. Dzięki temu nie tylko osiągniesz zamierzony cel i usatysfakcjonujesz pracowników, odpowiadając na ich rzeczywiste potrzeby, ale jednocześnie zadbasz o dopełnienie wszelkich formalności, ważnych zwłaszcza z podatkowego punktu widzenia. Warto zapamiętać te informacje i zastosować je w praktyce, aby prawidłowo rozliczyć bony podarunkowe i uniknąć przykrych konsekwencji!