Od 2024 roku konsumenci płacą nowymi kuponami Pluxee

Bony dla pracowników ze środków obrotowych lub z ZFŚS – jakie wybrać?

20 Marzec 2024

Pracodawcy mogą na wiele sposobów motywować, doceniać i nagradzać pracowników, czy też dbać o to, aby ich zadowolenie z realizacji obowiązków zawodowych ciągle utrzymywało się na wysokim poziomie. Pozytywny wpływ na wizerunek firmy oraz jej kulturę organizacyjną ma racjonalnie ukształtowana polityka benefitowa. Jednym z najpopularniejszych narzędzi, które wykorzystuje się w jej ramach, są bony dla pracowników. Już teraz sprawdź, z jakich źródeł mogą pochodzić środki finansowe przeznaczone na zakup takich atrakcyjnych dodatków do wynagrodzenia.

Czym są bony dla pracowników i dlaczego warto je wykorzystać?

Prezenty, które pracodawcy wręczają swoim pracownikom w związku z różnymi okazjami, mogą przyjmować wieloraką formę. Wiele zależy tutaj od specyfiki danej branży, czy rzeczywistych potrzeb konkretnego zespołu. Do kategorii najbardziej uniwersalnych i pożądanych benefitów zalicza się bony dla pracowników o konkretnym nominale wskazanym na takim papierowym talonie i wyznaczonym czasie, w którym można je zrealizować. To najlepsza alternatywa dla gotówki. Kupony podarunkowe są przykładem tradycyjnego upominku, będącym finansowym wsparciem dla domowego budżetu pracownika. Bony dla pracowników dają swobodę wykorzystania w różnorodnych punktach akceptujących, przez co cieszą się ogromnym uznaniem wśród obdarowywanych nimi osób. W Pluxee możesz wykorzystać możliwości, jakie dają kupony papierowe Pluxee Prezent (dawniej bony Sodexo). 

Środki obrotowe lub ZFŚS – które rozwiązanie jest lepsze?

Zakup pozapłacowych benefitów, takich jak bony dla pracowników, może zostać sfinansowany z dwóch źródeł. Jednym z nich są środki (aktywa) obrotowe konkretnego przedsiębiorstwa, czyli jego zasoby majątkowe. Natomiast drugą ewentualność stanowi utworzony w firmie Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, a więc budżet gromadzony przez pracodawcę na osobnym rachunku bankowym, przeznaczony właśnie na realizację tak zwanych działań socjalnych. Możliwość założenia ZFŚS dotyczy firm, które zatrudniają co najmniej 50 pracowników na pełen etat. 

Finansowanie bonów dla pracowników ze środków obrotowych

Jeśli za bony dla pracowników płaci się pieniędzmi pochodzącymi ze środków obrotowych, taki prezent uznaje się za przychód danej osoby wynikający ze stosunku pracy, uzyskany w miesiącu jego otrzymania. W związku z tym tego typu świadczenia pozapłacowe na rzecz pracowników podlegają opodatkowaniu – odprowadza się od nich podatek dochodowy o określonej wysokości: 17% lub 32%. Jednocześnie są one w całości oskładkowane (stanowią podstawę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne). Dodatkowo takie świadczenia można potraktować jako koszty uzyskania przychodu. 

Czy bony z ZFŚS są opodatkowane?

Z kolei bony dla pracowników finansowane z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych są nieoskładkowane, czyli całkowicie zwolnione ze składek ZUS, bez względu na ich wartość -- mówi o tym 2 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. (Dz.U. 2023 poz. 728).

Ponadto obejmuje się je podatkiem dochodowym o takiej samej wysokości, jak ma to miejsce podczas korzystania z aktywów obrotowych. Bony dla pracowników traktuje się więc inaczej niż karty podarunkowe, które są zwolnione z podatku PIT do wysokości 1000 zł rocznie na pracownika.

W przypadku bonów finansowanych z ZFŚS muszą zostać spełnione następujące warunki: talon ma być sklasyfikowany jako pomoc o charakterze socjalnym, a przyznanie świadczenia musi zachodzić w zgodzie z ustaleniami zawartymi w regulaminie ZFŚS obowiązującym w danym przedsiębiorstwie. Mogą one dotyczyć np. sytuacji materialnej i życiowej danego pracownika, która powinna różnicować wartość przekazanego wsparcia socjalnego. 

👉PODSUMOWANIE

  1. Powyższe zestawienie pokazuje, z jakich źródeł finansowania może skorzystać pracodawca, który chce zainwestować w bony dla pracowników.

  2. Stojąc przed wyzwaniem związanym z wyborem konkretnego rozwiązania, warto szczegółowo prześledzić wszystkie atuty i mankamenty każdej z dostępnych opcji.

  3. Środki obrotowe firmy, czy Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS)? Podejmij decyzję, która z perspektywy funkcjonowania Twojej organizacji będzie najkorzystniejsza, a pracownicy poczują się ważni i docenieni!

Obejrzyj więcej odcinków

Chcesz skuteczniej motywować swoich pracowników z pomocą bonów podarunkowych?

Skontaktuj się z Pluxee, aby porozmawiać o rozwiązaniach, które pozwalają nagradzać zatrudnionych za ich wytężoną, efektywną pracę.