7 trendów świata HR w 2023 roku

7 trendów świata HR w 2023 roku

7 luty 2023

Nowy rok to dobry czas na podsumowania, prognozy i plany. Zmianom podlegają również działania z zakresu HR i doświadczeń pracowników. Na naszych oczach tworzą się trendy oraz zachodzą procesy, w wyniku których rynek pracy przechodzi daleko idące transformacje. Przyjrzyjmy się im!

1. Coś więcej niż rekrutacja i utrzymanie pracownika – zarządzanie talentami

Employee experience to nie tylko rekrutacja, ale całość ścieżki, jaką przebywa pracownik w organizacji. Rynek pracy dziś i w najbliższych miesiącach będzie zdeterminowany przez poszukiwania specjalistów, którzy dobrze wpisują się w kulturę i wartości przedsiębiorstwa. A gdzie ich najłatwiej znaleźć? W naszym przedsiębiorstwie. W tym roku stawiamy na mapowanie talentów, job crafting oraz reskilling i upskilling.

  • Mapowanie talentów – to nowoczesna metoda rekrutacji, opierająca się na procesie badania potrzeb (również tych biznesowych) organizacji w zakresie talentów. Dzięki temu dużo skuteczniej uzupełniane są braki kadrowe przez przypisywanie kandydatom odpowiednich ról i tworzenie wzajemnie uzupełniających się zespołów. Mapowanie nie tylko usprawnia i optymalizuje proces rekrutacji, ale także pomaga zidentyfikować talenty już zatrudnionych w organizacji.
  • Job crafting – niekiedy drobne zmiany w trybie pracy, zadaniach czy zawodowych relacjach potrafią mieć niebagatelny wpływ na motywację, samopoczucie i efektywność pracowników. I właśnie na tym polega job crafting, czyli samodzielne wprowadzanie przez pracowników niewielkich modyfikacji w codziennym wypełnianiu obowiązków. Dzięki temu osoby zatrudnione nie tylko poprawiają swój komfort i lepiej wykorzystują potencjał, ale także wzrasta ich poczucie wolności i autonomii.
  • Reskilling i upskilling – rosnąca popularność tych trendów wynika w dużej mierze ze świadomości, że mądre zarządzanie talentami w organizacji przynosi wiele długofalowych korzyści w duchu smart working. Przekwalifikowywanie i szkolenie pracowników to przyszłość organizacji. A wiedza zatrudnionych, która stanowi jedną z najcenniejszych wartości w budowaniu zgranych i efektywnych zespołów, łączy się bezpośrednio z kolejnym trendem na naszej liście.

2.Knowledge sharing – wiedza jako zasób organizacji

Choć pojęcie zarządzania wiedzą nie jest szczególnie nowe, dziś – w dobie cyfryzacji, rozwiązań chmurowych i e-learningu – przeżywa prawdziwy renesans. Dzielenie się doświadczeniem wewnątrz organizacji nigdy dotąd nie było tak łatwe. Równocześnie niesie za sobą szereg korzyści: wzmaga kreatywność i nieszablonowe myślenie, integruje, motywuje do działania i usprawniania procesów czy pozwala na uniknięcie silosowości w organizacji. Jak przekazywać wiedzę i uczyć się od siebie nawzajem? Metod jest bardzo wiele: wewnętrzne szkolenia, konferencje, webinary, spotkania, platformy do e-learningu czy popularne w branży IT gildie – zespoły szkoleniowe.

3. Silversi – siła odpowiedzialności i doświadczenia

Dane nie pozostawiają wątpliwości – według Głównego Urzędu Statystycznego w 2040 roku reprezentanci pokolenia 50+, tzw. Silversów, będą stanowić w Polsce ponad połowę społeczeństwa, a w efekcie jego starzenia się każdego roku rynek pracy opuszcza 150 tys. osób. Mimo to Silversi to wciąż prężnie poszukiwana grupa pracowników ze względu na swoje doświadczenie, odpowiedzialność oraz zaangażowanie. Te cechy wyróżniają ich na tle młodszych pracowników, którzy są zdecydowanie bardziej skłonni do rotacji i zmian zarówno w życiu zawodowym, jak i prywatnym.

4. Automatyzacja, ale… z ludzką twarzą

Postępująca automatyzacja przyczynia się do zmian również w obszarze HR – szczególnie w rekrutacji i onboardingu. Przetwarzające masowe ilości danych roboty czynią pracę rekruterów efektywniejszą i szybszą, szczególnie na pierwszym etapie rekrutacji, gdy celem jest wyodrębnienie z często ogromnej puli kandydatów tych, którzy spełniają wymagane kryteria. Dzięki temu osoby rekrutujące mogą skupić się na kolejnych krokach procesu, sprawdzając np. czy potencjalny kandydat podziela wartości organizacji.

5. Ekologia i biznes społecznie odpowiedzialny

Konsumenci i pracownicy z roku na rok stają się coraz bardziej świadomą grupą w kontekście społecznej odpowiedzialności biznesu oraz wpływu przedsiębiorstw na środowisko. Rośnie rola aspektu CSR jako czynnika decydującego o wyborze pracodawcy. Czego dziś szukają pracownicy i kandydaci? Transparentności, świadomego dążenia w kierunku zrównoważonego rozwoju i zaangażowania – ale takiego z prawdziwego zdarzenia, które niesie realną zmianę, nie zaś fasadowych, wykreowanych na potrzeby marketingu działań, np. spod znaku greenwashingu.

6. DEI – inkluzywność, równość i włączenie

W tym roku świadome zarządzanie niejednorodnością będzie stanowiło istotny punkt działań z zakresu HR. W centrum stawiamy empatyczną komunikację i troskę o poczucie bezpieczeństwa. Warto jednak spojrzeć na różnorodność szerzej, uwzględniając nie tylko odmienność na tle kulturowym, narodowościowym czy światopoglądowym, ale dostrzegać również tę pokoleniową oraz społeczno-ekonomiczną. Różnimy się na dziesiątki sposobów, dlatego  warto upatrywać w tym źródła potencjału, a nie problemu. Skuteczna strategia zarządzania różnorodnością, oparta na spójnej komunikacji i procedurach, niesie za sobą wiele korzyści dla organizacji i jej członków.

7. Benefity szyte na miarę

W duchu wcześniej wspomnianej transparentności będziemy również prowadzić komunikację na linii pracodawca – pracownik, lider – zespół, specjalista HR – kandydat. Warto monitorować potrzeby zatrudnionych za pomocą okresowych rozmów, ankiet, gromadzenia insightów (również tych osób, które opuszczają firmę). Jednym z obszarów, który w 2023 roku zostanie poddany badaniom, będzie oferowanie świadczeń pozapłacowych. To szczególnie ważne, jeśli chcemy pozostawać atrakcyjnym pracodawcą i zatrzymać najlepszych specjalistów w organizacji. Jakie benefity są obecnie na topie? Już teraz badania i obserwacje rynkowe pokazują, że pracownicy preferują świadczenia, które wspierają ich codzienne wydatki. Aż 42% uczestników badania Pluxee (wcześniej Sodexo) „Dodatkowe wsparcie dla pracowników” przyznaje, że w sytuacji, gdy pracodawca nie może obecnie zwiększyć wynagrodzenia, chciałoby w ramach podwyżki otrzymywać benefity finansowe, np. dofinansowanie posiłków w pracy. Zdaniem 77% respondentów regularne dofinansowanie pozwala więcej zaoszczędzić, a według 78% ma pozytywny wpływ na motywację do pracy i produktywność. W 2023 warto zatem zadbać o świadczenia, które będą dopasowane do aktualnych potrzeb i pozwolą zwiększyć siłę nabywczą pracownika.