blog

5 skutecznych sposobów na docenianie, które docenią pracownicy

7 Listopad 2023

Docenianie pracowników ma bezpośrednie przełożenie na ich satysfakcję i zaangażowanie w pracy, co sprzyja efektywności oraz utrzymaniu talentów – na czym korzystają wszyscy: zatrudnieni, liderzy, działy HR i interesariusze z najwyższych szczebli organizacji. Docenianie to fundament strategii retencyjnej, który nie musi wymagać wielkich nakładów finansowych ani organizacyjnych, ważne jednak, by odpowiednio je zaplanować i wdrażać kompleksowo.

Sposoby na docenianie można podzielić na dwie główne, komplementarne grupy: docenianie na co dzień i podczas specjalnych okazji. Wśród nich najskuteczniejsze zdają się te nieskomplikowane - warto wyrażać uznanie w formie zrozumiałej dla pracowników i przez nich oczekiwanej.

1. Okazuj wdzięczność

Za „dziękuję” to się nie pracuje… Czyżby?! Pokutuje przekonanie, że pracujemy jedynie dla pieniędzy, i jakkolwiek nie można zaprzeczyć, że kwestie finansowe to najważniejszy aspekt pracy, nie sposób również zignorować potrzeby pracownika dotyczącej uznania jego wysiłków, otrzymywania pochwał za dobrze wykonaną pracę i zaangażowanie. Podczas badania HRM Institute więcej uczestników wskazało pozytywny sygnał od menedżera jako preferowaną formę doceniania niż gratyfikację finansową*. Najczęściej o potrzebie uznania dla swojej pracy mówili niegdyś przedstawiciele Pokolenia Z, szukający w miejscu pracy zaspokojenia ambicji, rozwoju oraz dobrej atmosfery**. Jednak tendencja rezonuje i zamienia się w trend: 99% ankietowanych badania Siła doceniania deklarowało, że docenianie w pracy jest dla nich ważne***. Drobny gest pochwały sprawia, że rośnie samoocena, to też sposób na okazanie zainteresowania i emocjonalnego wsparcia, zwłaszcza w trudnych czasach.


Nakarm dobrym słowem – uznanie na co dzień napędza rozwój i motywuje do pracy, co przekłada się na wyniki. Ta karma wraca!


2. Pielęgnuj kulturę feedbacku

Samo chwalenie nie wystarczy, zwłaszcza w przypadku ambitnych jednostek, które oczekują konstruktywnych i regularnych informacji zwrotnych dotyczących ich pracy oraz mocnych stron. To pośrednia forma doceniania przez dostrzeganie i poświęcanie czasu. Dlatego doceniaj przez regularne dzielenie się feedbackiem, nie czekaj do okresowej rozmowy podsumowującej. Reaguj na to, co się dzieje teraz, żeby podtrzymywać (i wzmacniać) iskrę zaangażowania i motywacji.
 

Feedback, który możesz przekazać “kiedyś, przy okazji”, sformułuj i przekaż już dzisiaj.


3. Zaspokój głód doceniania poprzez kreowanie pozytywnych doświadczeń


Nawet w pracy nie samą pracą człowiek żyje. W podręczniku skutecznego doceniania powinno znaleźć się również pielęgnowanie doświadczeń i dobrych relacji w zespole poprzez profilaktykę codziennych przyjemności. Stwórz na to przestrzeń w swoim teamie. W zespołach zdalnych umawiajcie się na wirtualne coffee breaks, stacjonarnie warto wprowadzić tradycję wspólnego lunchingu – oba wydarzenia stanowią doskonałą okazję do zacieśniania więzi, wymiany myśli (i feedbacku!) oraz czerpania radości ze wspólnego przebywania. Warto pomyśleć o różnych sposobach dofinansowania posiłków dla pracowników, aby podwyższyć pozytywne wrażenia. Wygospodarowany czas na radość w pracy zaowocuje rozładowaniem napięcia, wzrostem motywacji i bardziej zgranym, a przez to skutecznym zespołem.
 

TL;DR: Postaw na zespołowy quality time! Wartościowe poświęcanie sobie czasu w przyjemnej atmosferze to również cenna praktyka doceniania.


4. Okazuj zaufanie i pozwalaj na samodzielność


Uznanie wobec pracownika może się przejawiać udzieleniem mu kredytu zaufania. Aż 78% uczestników badania PBS „Potrzeby pracowników 2023”**** wskazuje dużą samodzielność w wykonywaniu zadań jako czynnik wpływający na zaangażowanie w pracę. Oddanie kontroli i pozwalanie podwładnym na podejmowanie niezależnych decyzji wymaga odpowiedniego mindsetu lidera, ale przynosi obopólną korzyść, gdyż pracownicy czują, że mają realny wpływ na realizację celów i zadań. Ich satysfakcja z wykonywanych obowiązków rośnie, a przełożeni zyskują produktywny zespół i więcej czasu na zadania strategiczne.
 

Brak mikrokontroli najwyższą formą zaufania i dojrzałego doceniania. Śmiało wdrażaj i również na tym korzystaj.
 

5. Podaruj przyjemność


W kompleksowej strategii doceniania obok działań systematycznych nie może zabraknąć elementów doraźnych i bardziej namacalnych, zwłaszcza gdy nadarza się ku temu okazja, a wielu pracowników oczekuje wsparcia finansowego. Alternatywną formą gratyfikacji pieniężnej mogą być różne prezenty wręczane pracownikom w podziękowaniu za ich zaangażowanie. Jak wynika z raportu Pluxee Polska Pod presją. Czas na działanie!, aż 47% respondentów uważa, że przekazana osobiście przez szefa karta podarunkowa o wartości 400 zł w połączeniu z podziękowaniem za zaangażowanie w pracę byłaby idealną formą docenienia i wzmocnienia motywacji.

Koniec roku obfituje w okazje do wspólnego świętowania i dzielenia się pozytywnymi emocjami, które naturalnie wpisują się w strategię retencji przez docenianie. Okres przedświąteczny to moment na docenienie przekazane w formie przemyślanego upominku, który sprawi pracownikom najwięcej przyjemności. Koniec roku to również przerwa od rutyny: pora podsumowań, spojrzenia na mijający rok i wyrażenia wdzięczności za wkład zespołu i wspólne inicjatywy.
 

Do swojej praktyki doceniania warto włączyć okazjonalny prezent - dawkę ekstra przyjemności.
 

W pigułce: moc i skuteczność doceniania tkwi w prostocie i konsekwencji!
 

Docenianie pracowników to kluczowy element budowy pozytywnej kultury organizacyjnej. Moc doceniania tkwi w prostocie i konsekwencji, a jego efekty widać zarówno w zadowoleniu pracowników, jak i w osiąganych wynikach biznesowych. Warto również pamiętać o okazjonalnym podarunku jako dodatkowym geście docenienia, wzmocnionym słowem “dziękuję”. 
Poznaj potencjał doceniania tkwiący w karcie pełnej przyjemności Pluxee Prezent i spraw swoim zespołom niezapomniane chwile radości i satysfakcji.

*Stosunek 60% do 59%, dane za rok 2022 raportu HRM Institute Siła Doceniania

** Źródło: Badanie Pracuj.pl „Generacja dobrej kariery”

***Dane za rok 2022 z raportu HRM Institute Siła Doceniania

**** Raport Pluxee Polska, Pod presją. Czas na działanie! Reakcje rynku pracy na inflację: Raport 2023 od Pluxee (sodexo.pl)