Premie dla pracowników – rodzaje i zasady przydzielania

Premie dla pracowników – rodzaje i zasady przydzielania

13 Czerwiec 2022

Premie dla pracowników coraz częściej stają się standardem zarówno w mniejszych, jak i większych firmach. Czy przepisy Kodeksu pracy regulują kwestię przyznawania premii? Czy można domagać się jej wypłacenia? Już teraz sprawdź najważniejsze informacje na temat systemów wynagradzania i premiowania. Przekonasz się, że premie dla pracowników to skuteczny sposób na motywowanie całych zespołów czy pojedynczych osób, co wymiernie przekłada się na realizację celów wizerunkowych.

Czym jest premia i kiedy przysługuje ten dodatek do wynagrodzenia?

Premia to dodatkowy składnik wynagrodzenia bieżącego, który pracownicy mogą otrzymać od pracodawców. Stanowi uzupełnienie pensji podstawowej, a żeby ją uzyskać, trzeba spełnić określone warunki, zamieszczone na przykład w ogólnodostępnym wewnątrzzakładowym regulaminie premiowania. Premia jest instrumentem pozytywnego oddziaływania na postawy i zachowania podwładnych.

Inwestycja w premie dla pracowników jest godnym polecenia rozwiązaniem, które pozwala usprawnić funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa. Warto korzystać z tego skutecznego motywatora, jeśli myśli się przyszłościowo o rozwoju firmy. To źródło obopólnych korzyści. Pracownicy, otrzymując premię, czują się zauważeni i docenieni, działają efektywniej, bardziej identyfikują się ze swoim miejscem pracy oraz zyskują nową porcję energii niezbędną do realizacji obowiązków zawodowych. Cieszy to pracodawców, ponieważ przyczynia się do szybszego osiągania celów zarówno sprzedażowych, jak i wizerunkowych, które stawia sobie organizacja.

Jaką premię pracodawca może przyznać pracownikowi?

Premie dla pracowników – jakie są ich rodzaje? Podział tych dodatków finansowych może opierać się na różnych kryteriach (np. zasadach przyznawania lub efekcie, jaki mają przynieść). Najczęściej na tej liście znajduje się:

  • premia regulaminowa,
  • premia uznaniowa,
  • premia motywacyjna,
  • premia zadaniowa,
  • premia prowizyjna,
  • premia indywidualna,
  • premia zespołowa,
  • premia frekwencyjna,
  • premia wynikowa.

Zasady przyznawania premii – o spełnieniu jakich kryteriów należy pamiętać?

Reguły, na których podstawie przyznaje się regulaminowe premie dla pracowników, powinny zostać precyzyjnie sformułowane i szczegółowo określone w odpowiednim dokumencie. Spełnienie przez konkretną osobę niezbędnych warunków stanowi podstawę do przekazania jej bonusowego świadczenia pieniężnego.

W zależności od poczynionych ustaleń premia może być wypłacana z różną częstotliwością (miesięczna, kwartalna albo roczna). Pracodawca musi też sformułować zasady dotyczące szczególnych okoliczności, w których wysokość premii zostanie obniżona lub sytuacji, kiedy nie dojdzie do otrzymania przez pracownika dodatkowych pieniędzy.

Nagrody a premie dla pracowników

Nagrody i premie dla pracowników – to przykłady fakultatywnych składników wynagrodzenia, które najczęściej przyjmują pieniężną postać i są dobrowolne (ich przyznanie zależy od woli pracodawców). Tych kilka podobieństw sprawia, że w praktyce te dwa pojęcia są często ze sobą mylone. Tym, co pozwala je rozróżnić, jest na przykład roszczeniowy charakter premii regulaminowej, czyli prawo wyegzekwowania jej przez pracownika, co nie ma zastosowania w przypadku tej drugiej formy gratyfikacji.

Przepisy Kodeksu pracy regulują jedynie kwestię nagrody i wskazują, że takie wyróżnienie przyznaje się uznaniowo, na przykład za wzorowe wypełnianie swoich obowiązków lub przejmowanie inicjatywy w pracy. Nagroda pozwala na szczególne docenienie pracownika i stanowi skuteczne narzędzie wspierające efektywną pracę. Wyróżnienie pracownika dodatkami finansowymi motywuje go do osiągania jeszcze lepszych wyników, co wpływa pozytywnie na cele przedsiębiorstwa.